ADRESSE:
Fanefjordgade 44
4792 Askeby

TELEFON
+45 2883 2483
MAIL
info@44moen.dk
BUS 664 Stege Vordingborg

NYHEDSBREVE
ÅBNINGSTIDER
Closed until 1.6.2019
Entré kr. 40/20 (STUD/PENS)


ABOUT
EVENTS
WORKSHOP

GRANT
44 MØENS VENNEKREDS

NETVÆRK
Facebook
Feriepartner Møn
FIND VEJ
ENGLISH
KOMMENDE   KOMMENDE KOMMENDE KOMMENDE

Emilia Bergmark | Landskaber 2019
 
I en tid hvor målbarhed fremhæves og foretrækkes, hvordan ser vi så på naturens værdi? Er en skov bare en reserve af træ? Er et kirsebærtræ andet værd end sin clickbait-appel på sociale medier? Er et smukt, åbent landskab mere værd end dets potentielle udbytte i kornproduktion? Er et hav mere end en attraktiv udsigt på boligmarkedet? I værket ’Landskaber’ undersøger jeg, hvordan naturen er afbilledet i vores samtid. , og på basis heraf skaber jeg en modulær udstilling som vises i tre udstillingssammenhænge med stor geografisk spredning i løbet af 2019. ’Arbejderbi’ er et absurd-komisk stykke lydteater i form af en dialog mellem en udbrændt arbejder-bi fra honningindustrien i udkants-Danmark og en arbejdsløs humlebi fra Sverige. Dialogen er indspillet med en dansk og en svensk skuespiller. Værket berører aktuelle emner såsom landbrugets industrialisering, arbejdssamfundets pres og stress som ofte resulterer i udbrændthed, og den mystiske bi-død som spreder sig over verden. ’Nature morte’ er et fotografi, der, med industrielt producerede blomster fra Holland og eksempler på insekter fra Entomologiske samling i Lund, genskaber Abraham Mignons ’Still Life with Flowers and a Watch’ (ca. 1670). De hollandske guldaldermalere udødeliggjorde dyrebare blomster" de blandede blomster fra forskellige årstider for at understrege, at maleriet var en illusion. Mignon malede insekter og et ur for at minde beskueren om altings forgængelighed. På et tidspunkt, hvor flere af insekterne i billedet er stærkt udryddelsestruede, får disse symboler en helt ny betydning. Det er min hensigt, at ’Landskaber’ skal synliggøre, hvordan vi forholder os til naturen i samtiden. Vi lever i en tid og i et land, hvor stort set ingen dele af naturen er uberørte. Langt de fleste landskaber er gennemsyrede, udtænkte eller på en eller anden måde tilrettelagte af menneskelige logikker og produktionsapparater. I værket ser jeg på de kulturelle landskaber, der udgør provinsområder som Møn, Varde og Åbenrå, og igennem udstillingerne forsøger jeg at starte en samtale med lokalbefolkningerne og de landskaber, og insekter, der omgiver dem. ’Landskab’ er tre rumdelere med landskabsmotiver, der har deres mønster fra det abstrakte patchwork, som de opdyrkede marker skaber set fra fugleperspektiv. Værket er inspireret af teaterets klassiske landskabskulisser og desuden af rumdelere med landskabsmotiver, der var populære i velhavende hjem i det Victorianske England. På disse rumdelere bliver naturen og dens transcendente karakter omdannet til et brugbart indretningsobjekt, der således også spiller på det faktum, at vi har en tendens til at reducere naturen til noget, vi kan bruge til vores eget formål og egen vinding. Produktionsmaterialet i værket er landskabet i kommodificeret form; uldgarn, farvet med plantefarver, monteret i en ramme af bøgetræ.Norroen-trilogien 2018-2020
 

I 2019 er emnet Møn som Biosfære. UNESCO udpegede Møn med dens kridhvide klinter og de omkringliggende vandområder som Danmarks første biosfærereservat i 2017 " et privilegium, der bør udvikles og beskyttes. Forsøget på at fremhæve Møns unikke kulturlandskab og økologiske system kunne involvere en række kunstneriske projekter udformet til det åbne land, der reflekterer over naturen og er indlejret på en bæredygtig måde.

Joseph Beuys ege-skulptur (del af Beuys' projekt 7000 Ege, Kassel, 1977-1982) og Bjørn Nørgaards mur Arkitektura Natura (2017) er stedsspecifikke værker på 44Møen, der allerede eksemplificerer denne tilgang.

Projektet for 2020 vil være dedikeret til Møns kulturelle landskab med dets mere end 100 stendysser og gravhøje samt vægmalerier i middelalderkirker, der er bevaret i enestående grad, og som for nylig er blevet renoveret til deres fulde skønhed. Udstillingen udvikles i samarbejde med Museum Sydøstdanmark.

Den første manifestation af trilogien var sommeren 2018: Møenlight Sonata" en hyldest fra internationale kunstnere til Møns stjernehimmel.

Lawrence Weiner

IMPRINT